Det bør ligge et viltbånd alle biler! 

Bestilles direkte fra trykkeriet vårt  

Se lenke nederst på denne siden


Vi oppfordrer

fylkeskommuner, kommuner, viltnemnder, ettersøksgrupper, jaktlag, bedrifter, organsiasjoner og alle andre til å gjøre en innsats!

Dersom du ønsker bare ett eller noen få viltbånd, kan du spørre i kommunen din. Har de ikke bånd, bør du gi dem en oppfordring!
Eller du kan bestille sammen med slekt, venner, arbeidskamerater ...

Det er hittil til sendt ut flere hundre tusen bånd i Norge, men det er langt igjen til full dekning.

Innholdet er forbedret – også med en kort tekst på engelsk.  

I tillegg produserer trykkeriet boddisplayer.

Samme trykkeri
Som tidligere bruker vi trykkeriet Rolf Ottesen AS i Oslo. De ordner også all ekspedisjon, utsendelse og fakturering.

Vilt og trafikk beregner seg ingen ting for arbeidet med dette.


Bestilling av bånd og borddisplayer

Minste bestilling er én eske med viltbånd – altså 1 000 stk.
Og eventuelt én eske med borddplayer.

Dersom du ønsker bare ett eller noen få, må du etterspørre hos rette vedkommende etat eller viltnemnda i kommunen din - eller kanskje andre? Har de ikke, kan du oppfordre dem til å anskaffe både bånd og displayer?


Viltbånd
Esker à 1000 stk.
Pris per eske: kr 1365,-

Pakking, emballasje, ekspedisjon og innlevert posten: kr 75.- per sending.
Porto kommer i tillegg ut ifra vekt og antall.
Pluss merverdiavgift 


For store opplag levert samlet umiddelbart etter produksjon (uten lagerhold) er prisene:

Kr 43600,-   for 50 000 viltbånd + mva.
Kr 79500,-   for 100 000 viltbånd +mva.

Alle bånd er påført logoene til Vilt og trafikk, Statens vegvesen og politiet.
På de store opplagene er det i tillegg mulig å få med egen logo uten ekstra kostnad, som eksempelvis Agder fylkeskommune og Viken fylkeskommune har gjort.


Borddisplayer
Esker à 30 stk.
Pris per eske: kr 1350,- (flatpakket)

Pakking, emballasje, ekspedisjon og innlevert posten: kr 100.- per sending.
Porto kommer i tillegg ut ifra vekt og antall.
Pluss merverdiavgift 


For å bestille viltbånd og displayer klikker du på:

viltband.no – Bestill viltbånd her