Viltpåkjørslene øker

 

Dramatisk økning i antall viltpåkjørsler i Norge. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I jaktåret 2016 – 2017 ble til sammen 6 648 elg, hjort, villrein og rådyr drept av motorkjøretøy. Det er 977 flere enn året før. Rådyr står for den desidert største økningen – fra 4 191 til 4 934. På jernbanen gikk det med til sammen 671 hjortevilt.

På sprang: Rådyr over Markveien i Vestmarka på Sortland. (Foto: Gunnar Hansen)

Dette bildet fant vi i Bladet Vesterålen. Her finner du hele reportasjen

 

 

Så ille er det på norske veier. Illustrasjon viser trafikkdrept hjortevilt i løpet av det siste året (august 2016 – august 2017). Elg (blått), hjort (grønt) og rådyr (rødt). Drept på jernbanen er ikke tatt med her.

 

Trafikkdrept hjortevilt i Norge august 2016 – august 2017
Dyr i alt Elg Hjort Villrein Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy
2012-2013 5 619 1 118 644 2 3 855
2013-2014 5 245 934 689 4 3 618
2014-2015 5 503 954 739 2 3 808
2015-2016 5 671 871 609 0 4 191
2016-2017 6 648 880 832 2 4 934
Påkjørt av tog
2012-2013 794 606 40 0 148
2013-2014 644 424 54 0 166
2014-2015 655 485 42 0 128
2015-2016 627 484 30 1 112
2016-2017 671 474 41 0 156