Prosjektet Vilt og trafikk ble startet i Hallingdal våren 2010

Bakgrunnen var at Hallingdal gjennom mange år hadde vært svært utsatt for viltpåkjørsler på både veg og jernbane. Vilt og trafikk Hallingdal var delprosjekt i prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal fram til sistnevnte ble avsluttet i mai 2012. Vilt og trafikk Hallingdal fortsatte som selvstendig prosjekt og etterhvert som en prosjektbasert virksomhet - i stor grad basert på frivillighet.

Målsetting

 • Halvere antall viltpåkjørsler i regionen som helhet
 • Tilnærmet null påkjørsler på strekninger med fysiske tiltak
 • Bedre varsling
 • Mindre dyrelidelser
 • Ivareta trafikantene etter ulykke
 • Ivareta fallviltmannskapenes sikkerhet
 • Målene skal nås ved bred forankring, helhetstenkning og kombinasjon av flere tiltak.


Strategi

 • Fysiske tiltak
 • Informasjon til trafikantene
 • Kartlegging av påkjørsler og viltets bevegelser for best mulig målretting av tiltak (Radiomerkeprosjektet)
 • Sikkerhetskurs for fallviltmannskapene