Vilt og trafikk Telemark

Det arbeides godt med forebygging av viltpåkjørsler i Telemark, forteller avisa Varden i en reportasje.

Arne Sørdalen og Torstein Dahl i henholdsvis Kragerø og Bamble viltnemnd har 25 års erfaring med å ta hånd om trafikkskadde dyr og har sett mye lidelse. I de to kommunene er det til sammen omkring 150 påkjørsler hvert år på både E18 og sterkt trafikkerte sideveier. Nå pågår det dessuten anleggsarbeid på E18, og de to karene regner med at viltet trekker lenger sørover og at Helleveien og Kjølebrønn blir mer utsatte.

Sørdalen og Dahl setter stor pris på at det nå blir delt ut gule merkebånd i kommunene, slik at bilistene både kan lese om gode råd for hvordan redusere risikoen for å kjøre på dyr og dertil kan bruke båndet til å merke stedet der skadet vilt eventuelt forlot veien dersom en kommer ut for en slik ulykke. Dette er viktig slik at mannskapene fra viltnemndene raskt kan sette i gang ettersøk – også med sporhunder, som det er bra mange av i Kragerø og Bamble.

Telemark fylkeskommune
Fylkeskommunen har finansiert trykking av merkebåndene, og de skal etter hvert få laget noen med fremmede språk også, beregnet på turister og utenlandske transporter.

– Vi skal prøve å få utplassert bunkevis med merkebånd på grensestasjoner og ferjer, men det er en veldig god hjelp at noen bensinstasjoner, bilforhandlere og bilverksteder hjelper til, sier Ole Bjørn Bårnes, rådgiver naturressursforvaltning i Telemark fylkeskommune.

Han har også laget et infoskriv til trafikantene, som blant annet er brukt på aksjonsdag sammen med Bamble kommune, NJFF Telemark, politiet og Statens vegvesen.

Her kan du laste ned Info.-skriv – viltulykker

Bruksanvisning
Bilførere trenger ikke lure på hva de skal gjøre, om de har merkebåndet i bilen. For det første står det hvilket telefonnummer du skal ringe – ikke nødnummeret, men politiets 02800. Men hvis det er skadde personer, skal du selvfølgelig ringenødnummeret113.

– Det riktige er å sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink og få oversikt over eventuelt skadde personer. Husk refleksvest. Så markerer du ulykkesstedet der dyret forsvant med dette viltbåndet. Så kan du ringe politiet på 02800, sier politimannen Finn Arne Hals som ofte kjører patrulje i Kragerø og Bamble.

– Det hjelper også om du fører på ditt eget navn og telefonnummer på båndet, så kan vi ringe hvis vi trenger ekstra opplysninger, sier Arne Sørdalen til avisa Varden.