Vilt og trafikk Hedmark advarer

Snøfall og lave temperaturer øker faren for vilt i veibanen.

Snøfall og lave temperaturer øker faren for vilt i veibanen, skriver Vilt og trafikk Hedmark i en pressemelding.

– Det er erfaringsvis større sannsynlighet for viltpåkjørsler i perioder rett etter store snøfall
og
i perioder med lave temperaturer. Bilister oppfordres til å tilpasse farten etter forholdene og være oppmerksomme på hjortevilt i og ved veibanen, sier prosjektleder Arne Magnus Hekne.

Dersom hjortevilt blir påkjørt skal dette meldes til 02800 før bilisten forlater ulykkesstedet.

Fakta om viltulykker i Hedmark
I snitt en dødsulykke annethvert år.
I snitt 15 ulykker med personskader i året.
Totalt ca. 10 000 påkjørsler av hjortevilt på vei og jernbane
siden 2008.
Om lag 1200 påkjørsler av elg og rådyr årlig. Elg noe ned,
rådyr noe opp.
Desember, januar og februar er verste tiden. Skyldes i
hovedsak sesongtrekk fra snørike områder til snøfattige
lavereliggende områder, samt trafikkmengde i
skumringstimene.

Budskap til bilistene
Årvåkenhet, sidesyn og fart er viktige stikkord.
Største fare for 
påkjørsler:
– I skumringstimene er dyrene i mye bevegelse,
sikten redusert og trafikken stor.
– Om vinteren når dyr trekker ned i lavereliggende områder.
– Etter snøfall
– I kalde perioder

Arne Magnus Hekne er miljørådgiver i Hedmark fylkeskommune og prosjektleder for Vilt og trafikk Hedmark
Arne Magnus Hekne er miljørådgiver i Hedmark fylkeskommune og prosjektleder for Vilt og trafikk Hedmark.