Tusenvis dyretragedier på norske veier

Hvert år drepes over 5000 hjortevilt i trafikken. Nå går vi inn i den verste årstiden, og denne vinteren kan toppe en dyster statistikk.

Her ser du trafikkdrepte elg, hjort og rådyr på norske veier i perioden 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016. I det kommende året kan det bli enda verre.

elg-fallvilt-2015-2016      hjort-fallvilt-2015-2016radyr-fallvilt-2015-2016

 

FRYKTER STOR ØKNING I ANTALL VILTPÅKJØRSLER

Grunnet smittefare knyttet til hjortedyrsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) blir det i mange fylker nå forbudt å legge ut fôr og saltsteiner, som har vært effektive tiltak for å holde hjortevilt vekk fra veiene.

CWD, i Norge også kalt skrantesyke, skaper utfordringer for trafikksikkerheten. Nå som flere av de viktigste forebyggende tiltakene fjernes grunnet smittefare, risikerer vi en forferdelig vinter med økt risiko for mennesker og dyr i trafikken.

Som så ofte ellers er det farten – og førerens oppmerksomhet –  som er avgjørende for om ulykker skjer og hvor alvorlig utfallet blir.

Fakta om faren

  • 5503 hjortedyr ble drept i vegtrafikken i Norge i jaktåret 2014/15. Dette fordeler seg på 954 elg, 739 hjort, 3808 rådyr og 2 villrein.
  • De mest alvorlige ulykkene skjer med elg og hjort.
  • De fleste påkjørslene skjer vinterstid og topper seg i januar.
  • Kveld og morgen er verst. Natta er verre enn dagen.
  • De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til omkring 600 millioner kroner. De materielle kostnadene beløper seg alene til over 350 millioner kroner.