Trafikktryggleik Hallingdal

Det starta med dette hovudprosjektet.

Trafikktryggleik Hallingdal var eit femårig prosjekt med regionrådet som eigar.
Sluttrapporten kom i oktober 2012.

Les: Sluttrapporten  

www.sluttrapport.no

Vilt og trafikk var delprosjekt i Trafikktryggleik Hallingdal frå 2010 til 2012.
Deretter fortsette det som sjølvstendig prosjekt.