Trafikkdrept hjortevilt i 2016

Fra 1. januar til 15. januar har Hjorteviltregisteret fått innmeldt 109 trafikkdrept hjortevilt.

På veg: 73 rådyr – 27 elg – 9 hjort
På jernbane: 5 elg

Du finner detaljer for fylker og kommuner på: Hjorteviltregisteret

Registrert trafikkdrept hjortevilt 1. - 15. januar 2016. Rådyr markert med rødt, elg med blått og hjort med grønt. Noe etterslep på kartregistrering i forhold til tallstatistikk.
Registrert trafikkdrept hjortevilt 1. – 15. januar 2016. Rådyr markert med rødt, elg med blått og hjort med grønt. Noe etterslep på kartregistrering i forhold til tallstatistikk.