Stor elgfare i Finnmark. Rundballer skaper bekymring.

Rundballer som ligger lagret langs vei, er lokkemiddel for elgen og dermed også en fare for trafikksikkerheten. Dette er et årlig tilbakevendende tema over store deler av landet.

I Tana kommune har de gått ut med en oppfordring til alle som har rundballer langs hovedveien  Tanadalen.

– Disse må fjernes fordi elgen i enda større grad trekker ned. Rundballene skaper trafikkfarlige situasjoner, sier miljørådgiver Anne Fløgstad Smeland i Tana kommune til NRK Finnmark.