Sikkerhetskurs for fallviltmannskap i Hallingdal

Kurset ble gjennomført på Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål kommune i september med Arvid Løver fra Statens vegvesen som hovedforeleser. Han tok for seg arbeidsvarsling tilpasset fallviltmannskapenes oppgaver.

Etaten stiller nå krav om kurs i arbeidsvarsling for alle som arbeider på veg – det vil også si fallvilt- / ettersøksmannskap.

– Etter endt kursdag kunne de 40 deltakerne dra hjem med godkjennelsesbevis fra Statens vegvesen i lomma. De øvrige temaene var førstehjelp – med hovedvekt på sjokk, viltpåkjørsler langs jernbanen og politiets rolle ved slike ulykker, forteller Jørn Magne Forland (bildet), kursansvarlig i prosjektet Vilt og trafikk i Hallingdal. Han er også miljøvernleder i Gol og Hemsedal.

 

Arvid Løver: Dyktig og inspirerende foreleser.

 

Ove Flatland tok for seg påkjørsler langs jernbanen.

 

Beviset: Paul Ole Kleven (t.v.), Lars Kleven og Kjell Sævre. Far og sønn Kleven er begge med i fallviltgruppa i Gol. Kjell er aktiv i Flå. Han  foreleste om førstehjelp på sikkerhetskurset. Beviset er utstedt av Statens vegvesen.