Pollinerende insekter gir bonden større avlinger

Gårder som tar hensyn til pollinerende insekter på jordene vil kunne høste mer av markens grøde.

Insektene bestøver plantene og fører til større avlinger, viser ny forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Resultatene publiseres i dag i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Science.

Forskerne i NINA har i samarbeid med en rekke internasjonale forskere registrert og telt såkalte pollinerende insekter (pollinatorer) på dyrket mark med vekster som er avhengig av bestøvning. De søkte etter en sammenheng mellom tilstedeværelse og mangfold av pollinerende insekter og avkastninger i jordbruket, og målet har vært å påvise insektenes effekt på bøndenes avlinger. Les mer i nyhetsbrev fra NINA.