• Brutalt på riksveg 7

Bestandsvurdering av viltressurser i Nordland

«Etter tusenårsskiftet har elgbestanden i Nordland fylke økt kraftig, og  man har med stor grad av sannsynlighet aldri hatt mer elg i fylket. Til tross for denne bestandsøkningen synes tilstanden til elgbestanden i Nordland å være rimelig god. Slaktevekter på 66 kg for kalv og 137 kg for åringer er blant de høyeste i landet, bare slått av Troms og Hedmark. Dette tyder på at elgkyrne blir tidlig kjønnsmodne og produserer…

Les mer >>

Stor elgfare i Finnmark. Rundballer skaper bekymring.

Rundballer som ligger lagret langs vei, er lokkemiddel for elgen og dermed også en fare for trafikksikkerheten. Dette er et årlig tilbakevendende tema over store deler av landet. I Tana kommune har de gått ut med en oppfordring til alle som har rundballer langs hovedveien  Tanadalen. – Disse må fjernes fordi elgen i enda større grad trekker ned. Rundballene skaper trafikkfarlige situasjoner, sier miljørådgiver Anne Fløgstad Smeland i Tana kommune…

Les mer >>

Hva gjør Jernbaneverket?

Dyrepåkjørsler med tog er en stor utfordring for samfunnet, med store dyrelidelser og ulemper for berørte parter i tillegg til betydelige kostnader. Jernbaneverket tar utfordringen med dyrepåkjørsler på alvor, og har i mange år arbeidet med å søke løsninger for å redusere dyrepåkjørsler. Her kan du lese handlingsplanen.      

Les mer >>

Når elgen angriper

Fra tid til annen hører vi om elg som går til angrep på mennesker – på tur i skog og mark eller i kanskje i et boligfelt. På P1+ hørte vi nettopp veterinær Geir Erik Berge fortelle om en kamerat som ble angrepet i Oslomarka med ribbeinsbrudd og punktert lunge som resultat. NRK Nordland forteller om en nylig alvorlig hendelse i Bodø. Der får du også gode råd i tilfelle du kommer ut for…

Les mer >>

Volvo ser elgen

Volvo S90 ser elgen før sjåføren. Enda en nyvinning fra den svenske bilprodusenten. Se video: Varsler store dyr i veibanen.  

Les mer >>