Om oss

Prosjektet «Vilt og trafikk» ble startet i Hallingdal våren 2010

Bakgrunnen var at Hallingdal gjennom mange år hadde vært svært utsatt for viltpåkjørsler på både veg og jernbane. Vilt og trafikk Hallingdal var delprosjekt i prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal fram til sistnevnte ble avsluttet i mai 2012. Vilt og trafikk Hallingdal har deretter blitt videreført som selvstendig prosjekt.

Målsetting

  • Halvere antall viltpåkjørsler i regionen som helhet
  • Tilnærmet null påkjørsler strekninger med fysiske tiltak
  • Bedre varsling
  • Mindre dyrelidelser
  • Ivareta trafikantene etter ulykke
  • Ivareta fallviltmannskapenes sikkerhet

Målene skal nås ved bred forankring, helhetstenkning og kombinasjon av flere tiltak.

Strategi    

  • Fysiske tiltak
  • Informasjon til trafikantene
  • Kartlegging av påkjørsler og viltets bevegelser for best mulig målretting av tiltak (Radiomerkeprosjektet)
  • Sikkerhetskurs for fallviltmannskapene

Deltakerne               

Koordineringsgruppe                                                                                                                                       

Knut Erik Jetlund  – prosjektleder
Jørn Magne Forland
Jon Andreas Ask
Jon Anders Hefte                                           

 

Forum                                                                                                                                                             

Knut Erik Jetlund – prosjektleder
Einar Ottesen – Statens vegvesen
Bjørn Nyhus – Statens vegvesen
John Helge Klaussen – Statens vegvesen
Jon Anders Hefte – Jernbaneverket
Geir Vidme – politiet
Christoffer Norhaug – politiet
Heidi Granli – ordfører Gol kommune
Kjell Sævre – Flå kommune
Jon Andreas Ask – viltforvalter Flå og Nes kommuner
Ole-Petter Haugen – viltnemnda Nes kommune
Tommy Haugen – viltnemnda Nes kommune
Gerd Jorde – viltnemnda Nes kommune
Jørn Magne Forland – viltforvalter Gol kommune
Paul Ole Kleven – viltnemnda Gol kommune
Petter Owesen – viltforvalter Hemsedal kommune
Olav Wollebæk – viltnemnda Hemsedal kommune
Ragnar Haga -viltforvalter Ål kommune
Ove Flatland – Ål kommune
Per Aksel Knudsen – viltnemnda Hol kommune
Torkil Bratberg Dokk – utmarksrådgiver Hol kommune
Kolbjørn Berg – Hallingskog
Frederick Lund – NAF Hallingdal
Ole Jonny Lægreid – Norges Lastebileier-Forbund avd. Hallingdal
John Storhaug – Filmprodusentane AS