Nytt på forskning.no

Oppdrettslaks ømfintleg for CO2
I 2007 innførte Mattilsynet forbod mot å bedøve oppdrettslaks ved å tilføre CO2-gass i vatnet.

Sidan har det likevel vore gitt dispensasjon til å bruke CO2 til såkalla sedering – ein prosess der fisken vert sløva ned – før bedøving og slakting. Målet med sederinga er å unngå at fisken blir stressa og dermed også at kvaliteten på fiskekjøtet vert negativt påverka.

No viser det seg at laks er meir ømfintleg for CO2 enn ein tidlegare har trudd. Les meir: forskning.no

NASA forsker på grønn luftfart
•  Fly kan bli miljøkonkurrent til bil og tog.
•  Prøver ut elektromotorer, bøyelige vinger og flyging i gåseflokk.

Fly har et dårlig miljørykte, kanskje dårligere enn fortjent. Riktignok slipper de ut mye mer klimagasser enn konkurrentene per passasjerkilometer, isolert sett.

Likevel, ser du på utslippene ved bygging og vedlikehold av infrastruktur, som veier og skinner, er miljøregnskapet penere for flyet. Det trenger jo nesten bare en flyplass i hver ende.Infrastrukturen til togdrift slipper ut over fire ganger så mye CO2 per setekilometer som infrastrukturen til fly, viser en forskningsrapport fra Vestlandsforskning fra 2010. Les mer: forskning.no