Norges Lastebileier-Forbund er med

– Artig at dere har startet informasjonskampanjen som en grasrotbevegelse. Jeg tror det betyr noe ekstra for trafikksikkerheten at dette er et initiativ nedenfra, sier Olav Klasson Vedfald i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Kampanjen Vilt på ville veier har NLF som en av sine hovedsamarbeidspartnere.

– Ingen har så mange mil langs veien som lastebilsjåfører. De ser ofte elg, hjort og rådyr, og mange har opplevd påkjørsler. Heldigvis sitter de godt beskyttet på førerplassen, men de materielle skadene kan bli betydelige. Og det er selvsagt snakk om store lidelser når dyret ikke dør momentant, sier Olav Klasson Vedfald. Han er forbundets regionleder i Buskerud, Vestfold og Telemark.

- Vi er med: Olav Klausson Vedfald (t.v.), Ole Jonny Lægreid og Ole Roar Hagen i Norges Lastebileier-Forbund støtter op om Vilt på ville veier.
– Vi er med: Olav Klausson Vedfald (t.v.), Ole Jonny Lægreid og Ole Roar Hagen i Norges Lastebileier-Forbund støtter opp om Vilt på ville veier.

Sterke inntrykk
Olav deltok under lanseringen av Vilt på ville veier i Flå i fjor høst, og mener at det er viktig for sjåførstanden at forbundet deltar i kampanjen.

– Det jeg opplevde under lanseringen med de virkemidlene som ble tatt i bruk der, gjorde et sterkt inntrykk, særlig den trafikkdrepte elgen som var plassert på et bilpanser i veikanten. Jeg var nok ekstra oppmerksom da jeg reiste hjem etterpå, smiler han og legger til at budskapet må friskes opp igjen med jamne mellomrom.

 

Sterkt inntrykk: Dette synet møtte bilistene under lanseringen av Vilt på ville veier i Flå i fjor høst.
Sterkt inntrykk: Dette synet møtte bilistene under lanseringen av Vilt på ville veier i Flå i fjor høst.
NAF bilberging, Statens vegvesen og alle blålysetatene deltok under lanseringen.
NAF bilberging, Statens vegvesen og alle blålysetatene deltok under lanseringen.


Inn i etterutdanningen
Ole Roar Hagen og Ole Jonny Lægreid er enige med Olav. Førstnevnte er leder i NLF avd. Hallingdal og Ole Jonny sitter i fylkesstyret. Vi møter de tre karene lørdag 5. mars i ei pause under årets regionsamling på Storefjell Hotell på Golsfjellet. Alle tre mener også at viltpåkjørsler bør komme inn i etterutdanningen for lastebilsjåfører, et opplegg som rullerer hvert femte år.

– Det bør være mulig å få inn temaet viltpåkjørsler i kompetansebeviset for gjennomført etterutdanningskurs. Det passer inn i bolken «Atferd i trafikken», sier Olav.

– En eller flere av filmene som er laget for kampanjen Vilt på ville veier, kan brukes i undervisningen. Eventuelt kan det lages en egen versjon spesielt tilpasset vårt behov, påpeker Ole Jonny. Han legger til at noe av det verste han har opplevd, var da han kom til en rådyrpåkjørsel.

– Rådyret levde fortsatt da jeg kom til stedet, og det skrek aldeles forferdelig, minnes han.

– Kampanjen er ikke minst aktuell for oss som kjører mye i Hallingdal. Jeg ser ofte dyr på og ved veien, sier Ole Roar.

Plutselig er elgen der - bak neste sving. (Foto. Ole Johs Brye)
Plutselig er elgen der – bak neste sving. (Foto: Ole Johs. Brye)

Elg, hjort og rådyr
De tre karene er også opptatt av at de mest aktuelle hjortedyrartene må være like mye i fokus, altså elg, hjort og rådyr. Vi har områder i landet der hjort utgjør et større problem enn elg. Rådyr er jamnere geografisk fordelt, og er den arten som oftest drepes i trafikken – over 3.000 årlig.

– Det er grunn til å sende ut et varsko etter de snømassene vi har fått i mars. Nå trekker dyrene oftere mot vei, og kollisjonsfaren øker. Senk farten og bruk sidesynet, appellerer de tre karene, som ser fram til fortsatt samarbeid med prosjektet Vilt og trafikk.