Om kampanjen Vilt på ville veier

Ta kontakt for bestilling av viltbånd eller for eventuelle spørsmål – med:
Prosjektleder
Knut Erik Jetlund
E-post: kejet@online.no
Mobil: 916 83 697

Som du kan lese lenger nede i artikkelen, håper vi på fortsatt interesse for viltbåndene selv om vi denne gangen velger å ta såpass betalt at vi får dekket utgiftene til trykking, ekspedisjonsutgifter og porto. Der finner du også prisene.

Høsten 2016 trykket vi 100 000 viltbånd, og samtlige er for lengst sendt ut til et hundretalls kontaktpersoner i like mange kommuner hele landet på langs fra Troms til Agder. Dermed har «Vilt og trafikk» og kampanjen «Vilt på ville veier» blitt et tilnærmet nasjonalt fellesskap. Vi håper det kan vokse enda mer.

Viltnemnder, viltforvaltere, ettersøksringer, jaktlag, bedrifter, Statens vegvesen, politiet og enkeltpersoner har tatt kontakt og bedt om få tilsendt bånd. Responsen kom etter reportasjer i NRK Radio og TV, omtaler i mange andre medier og på vår egen nettside viltogtrafikk.no. De fleste ble trolig kjent med kampanjen på Hjorteviltportalen (hjortevilt.no).

Ida Marie Holen var en av mange positive mottakere av informasjonen. Gerd Jordet er formann i Flå viltnemnd.
Riksveg 7: Ida Marie Holen får viltbånd og nyttig informasjon av Gerd Jordet, formann i Nes viltnemnd.

Fortsetter til selvkost
Med dette innlegget ønsker vi å lodde interessen for å bestille bånd også før vi setter i gang trykkingen – forhåpentligvis i mai. Derfor oppfordrer vi til å ta snarlig kontakt (se nederst i teksten).

Produksjonen av fjorårets opplag ble sponset av If Skadeforsikring, og vi valgte å ikke ta betalt for båndene. Nå bestiller vi et nytt og sannsynligvis like stort opplag. Behovet er selvsagt langt større, men det er dette vi rår med i denne omgangen; ideelt sett bør det ligge et viltbånd i hvert hanskerom på norske veier.

Vi får vi et nytt sponsorbidrag på 70 000 kroner fra If Skadeforsikring. I tillegg har firmaet Fartsskriver AS gitt tilsagn om 10 000 kroner. Bidragene skal være startkapital for å kunne drive kampanjen videre – helst over flere år – til selvkost. Med 80 000 kroner kan vi få trykket 100 000 viltbånd, forskottere for utgifter til lagring, emballering, ekspedering og fakturering. Alt sammen tjenester vi får til en svært god pris hos trykkeriet Rolf Ottesen AS. I tillegg kommer kun porto og 10 øre per bånd til utgiftsdekning for administrasjon av kampanjen (ikke lønnskostnader).

Planen er altså at vi kan bruke kapitalen om igjen i flere omganger. Kanskje får vi også nye sponsortilskudd.

viltband1

Kostnad per bånd for mottaker vil variere med størrelsen på bestillingen.
Eksempler:
200 stk ca kr 1,35 per stk + mva + porto
500 stk ca kr 0,90 per stk + mva + porto
1000 stk ca kr 0,80 per stk + mva + porto
2000 stk ca kr 0,73 per stk + mva + porto

Entusiasme og samarbeid
Mottakelsen av kampanjen er udelt positiv. Vår kampanjeleder har hatt kontakt med de aller fleste som har bestilt bånd – på telefon og/eller e-post – og vet at det er ekte entusiasme som preger «korpset». Mange gir uttrykk for takknemlighet for at det endelig er noen som tar skikkelig tak i dette og skaffer materiell.

Båndene gir riktig og nødvendig informasjon og er fine til merking av påkjørselsstedet dersom det skadde dyret løper til skogs. Vi skal også legge inn en kortfattet tekst på engelsk.

Samarbeid: Christoffer Norhaug i det lokale politiet og Tommy Haugen i Nes viltnemnd tok initiativet til aksjonen 18. februar.
Samarbeid: Christoffer Norhaug i det lokale politiet og Tommy Haugen i Nes viltnemnd.

Vilt og trafikk i skal fortsatt samarbeide med Hjorteviltportalen, som eies av Miljødirektoratet og driftes av NINA.

Det samme kan vi si om våre andre faglige samarbeidspartnere: Norges Automobil-Forbund og Norges Lastebileier-Forbund, Statens vegvesen, politiet og mange andre med kunnskap og erfaring om og med hjortevilt.

Flå i Hallingdal: Torbjørn Grøslandsmoen og Kjell Sævre rydder opp. (Foto: Ole Johs. Brye)
Flå i Hallingdal: Torbjørn Grøslandsmoen og Kjell Sævre rydder opp.                           (Foto: Ole Johs. Brye)

Kampanjens målsettinger
– Bevisstgjøre trafikanten på hvordan redusere risikoen for å kjøre på hjortevilt
– Informere om hvordan opptre etter en påkjørsel
– Skape forståelse for den risikoen fallviltmannskapene utsettes for når de rydder opp i veibanen og driver ettersøk

Vi mener også at kampanjen har generell positiv effekt på all trafikkatferd.

På ville veier. Foto: Ole Johs. Brye
På ville veier.                        (Foto: Ole Johs. Brye)

Handler om liv og lidelse
Mellom 5000 og 6000 hjortedyr drepes årlig i veitrafikken i Norge.
Eksempelvis forteller statistikken for jaktåret 2014/15 at 3808 rådyr, 954 elg, 739 hjort og 2 villrein måtte bøte med livet i trafikken.

De fleste påkjørslene skjer vinterstid og topper seg i januar. Kveld og morgen er verst. Dette betyr at i de mest utsatte månedene krysser hundrevis elg en veibane hvert eneste døgn. Mange titalls av dem dør i kollisjon med bil.

Ingen årstid er farefri. For eksempel fordi grønne jorder er stor fristelse for hjorten. En god tommelfinger som er grei å huske: Er det dyrket mark på begge sider av veien bør en være spesielt oppmerksom og senke farten. I mai – juni støter elgkua bort ettårskalvene. Risikoen er stor for at kalvene kommer ut på veien. Hos rådyr søker ungbukkene ut på egen hånd, med fare for å bli påkjørt. På sensommeren og høsten er det bærplukkere og jegere i skogen. Da er det også brunsttid. Altså mange grunner til at viltet er mer i bevegelse.

Oktoberkveld på riksveg 7 i Hallingdal (Foto: Ole Johs. Brye)
Oktoberkveld på riksveg 7 i Hallingdal         (Foto: Ole Johs. Brye)

De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene for viltpåkjørsler er anslått til omkring 600 millioner kroner. De materielle kostnadene beløper seg alene til over 350 millioner kroner.

Ta kontakt med
Prosjektleder
Knut Erik Jetlund
E-post: kejet@online.no
Mobil: 916 83 697