Nå er kampanjen landsomfattende -nesten

Takket være mer enn 80 frivillige og entusiastiske kampanjekontakter fra Troms i nord til Agder sør og i øst og vest, har kampanjen Vilt på ville veier blitt landsomfattende – iallfall nesten.

Derfor en stor takk til alle dere som har meldt dere til innsats for bedre informasjon til trafikantene om faren for viltpåkjørsler! Uten dere hadde ikke kampanjen vært mulig.

Vi fikk økonomisk støtte til å trykke 100 000 viltbånd, og nå er det knapt 2 000 igjen! Selvsagt er ikke 100 000 bånd nok, men la oss se på det som en god start mot målet om at det skal ligge et slikt bånd i hvert eneste hanskerom på norske veier. Prosjektet Vilt og trafikk er avhengig av sponsorer og håper på finansiering av et nytt opplag. Kanskje 100 000 til?

Men skal vi nå den store målsettingen, må selvsagt statlige og fylkeskommunale myndigheter komme med.

På bildet ser dere de viltansvarlige i Valdres, som har delt 2 500 viltbånd mellom de seks valdreskommunene. Det er en bra lokal start.

For færre påkjørsler: De viltansvarlig i Valdres-kommunene tar et tak for færre dyretragedier denne vinteren. Fra venstre: Tim-Oliver Wenski, Vestre Slidre; Reidar Gran, Øystre Slidre fjellstyre; Aud Berit Anmarkrud, Sør Aurdal; Anne Frugård, Øystre Slidre; Wenche Søndrol, Vang; Christian Rieber-Mohn, Nord Aurdal og Kari-Elin Saglien, Etnedal. (Foto: Vilt og trafikk)
For færre påkjørsler: De viltansvarlig i Valdres-kommunene tar et tak for færre dyretragedier denne vinteren. Fra venstre: Tim-Oliver Wenski, Vestre Slidre; Reidar Gran, Øystre Slidre fjellstyre; Aud Berit Anmarkrud, Sør Aurdal; Anne Frugård, Øystre Slidre; Wenche Søndrol, Vang; Christian Rieber-Mohn, Nord Aurdal og Kari-Elin Saglien, Etnedal. (Foto: Vilt og trafikk)