KONTAKT

Vilt og trafikk Hallingdal har gått på lavbluss de siste to årene. Nå er vi inne i en omstillingsfase.

Vilt og trafikk Hallingdal skal ikke lenger være prosjektbasert, og vi må finne fram til en varig etterbruk. Hvordan fortsettelsen blir, skal bestemmes i 2024.

Derfor må alle henvendelser vedrørende kjøp av viltbånd og borddisplayer rettes direkte til trykkeriet. Det kan du lese mer om på forsida.

Eventuelle spørsmål om Vilt og trafikk i Hallingdal og ellers kan rettes til:

Knut Erik Jetlund
Tlf.: 916 83 697
E-post: kejet@online.no

Vilt og trafikk
Viltforvaltningen
Gol kommunehus
Gamlevegen 4
3550 Gol