Kampanjen Vilt på ville veier videreføres

Den første perioden i kampanjen Vilt på ville veier ble gjennomført fra 12. november 2015 til 31. mars 2016 – hovedsakelig i Hallingdal.

Nå er vi inne i kampanjens andre perioden som gjennomføres fram til mars utgangen av mars 2017 med spredning til store deler av landet – med Norges Lastebileier-Forbund som hovedsamarbeidspartner og med finansiering fra If Skadeforsikring.

Kampanjen

  • Filmer
  • Viltbånd i hanskeromformat. Inneholder informasjon til bilfører og kan brukes til å merke ulykkesstedet dersom dyret stikker til skogs.
  • Plakater
  • Annonser
  • Viltogtrafikk.no opprettes ved kampanjestarten. Dette er et samarbeid med avisa Hallingdølen. Driften av nettstedet er i første omgang sikret fram til utgangen av mars 2016.

Vilt og trafikk Hallingdal har det overordnede ansvaret for kampanjen.  Knut Erik Jetlund ivaretar det daglige ansvaret. Kampanjen er produsert i samarbeid med Filmprodusentane AS, fotograf Ole Johs. Brye, Norges Lastebileier-Forbund, NAF og avisa Hallingdølen.

Fakta

  • 5503 hjortedyr ble drept i veitrafikken i Norge i jaktåret 2014/15. Dette fordeler seg på 954 elg, 739 hjort, 3808 rådyr og 2 villrein. De mest alvorlige ulykkene skjer med elg og hjort. De fleste påkjørslene skjer vinterstid og topper seg i januar. Kveld og morgen er verst. Natta er verre enn dagen. Statistikken forteller også at fullmåne påvirker i negativ lei.
  • De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til omkring 600 millioner kroner. De materielle kostnadene beløper seg alene til over 350 millioner kroner.
  • I Buskerud dør omkring 300 hjortevilt i vegtrafikken hvert år. Elgen utgjør det absolutt største problemet.
  • Elgen er et stort dyr – ofte på flere hundre kilo, og kraften i et sammenstøt er enorm. Ikke sjelden blir elgen kasta inn i kupeen, en sjokkartet opplevelse. Påkjørslene skjer oftest utenfor tettbygde strøk der farten er høg, og dermed er også risikoen stor for personskade, og det hender at fører eller passasjerer mister livet.
  • Elgen er en av våre myke medtrafikanter, men du må være forberedt på at et sammenstøt kan bli hardt og tragisk.

Økonomiske bidragsytere fram til 31. mars 2016

Kampanjen Vilt på ville veier har fått midler til produksjon av filmer og informasjonsmateriell og til gjennomføring i perioden november 2015 til mars 2016 fra Samferdselsdepartementet, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen, E-CO Energi, Regionrådet for Hallingdal, Gjensidige Hallingdal, kommunene i Hallingdal, Skue Sparebank,  Sparebankstiftelsen Hallingdal og Norges Lastebileier-Forbund avd. Buskerud.