Jaktåret 2014/15: Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken

I overkant av 6 000 hjortevilt ble drept i trafikken i løpet av jaktåret 2014/15.
Samlet sett er det 5 prosent flere enn i foregående jaktår.

 
Antall Prosent
2014-2015 2013-2014 – 2014-2015
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy     954                 2,1
Påkjørt av tog     485               14,4
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy     739                 7,3
Påkjørt av tog       42              -22,2
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy         2              -50,0
Påkjørt av tog         0
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy  3 808                 5,3
Påkjørt av tog     128              -22,9
Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

I alt ble 8 750 hjortevilt (elg, hjort, rådyr og villrein) registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret 2014/15. Det er 4 prosent flere enn i jaktåret 2013/2014.

Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble i overkant av 5 500 hjortevilt drept av motorkjøretøy, og 650 dyr endte sine dager på jernbanelinjen. Om lag 4 000 rådyr, 1 400 elg og 780 hjort ble drept i trafikken dette jaktåret.

Rådyr er fortsatt mest utsatt i trafikken
Rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler i trafikken. I alt ble 3 800 rådyr drept av motorkjøretøy og 130 av tog i løpet av jaktåret 2014/15. Flest rådyrpåkjørsler var det i Hedmark hvor 620 dyr satte livet til.

Flest påkjørsler i Hedmark og Østfold
Hedmark og Østfold er de fylkene hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2014/15: henholdsvis 930 og 600 dyr. Av de trafikkdrepte dyrene utgjorde rådyr 92 prosent i Østfold og 66 prosent i Hedmark.

690 rådyr omkom av andre årsaker
Kategorien andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. I jaktåret 2014/15 ble det registrert avgang av om lag 1 300 elg, 690 rådyr, 470 hjort og 19 villrein av slike årsaker.

Her kan du gå inn og se tabell for enkeltkommuner: Statistisk sentralbyrå. Avgang hjortevilt.

Påkjørt elg i vegkanten ved riksveg 7 sør for Geilo. (Foto: Hallingdølen)
Påkjørt elg i vegkanten ved riksveg 7 sør for Geilo. (Foto: Hallingdølen)