I fjor kjørte vi 44300000000 kilometer

Norske kjøretøy tilbakela 44,3 milliarder kilometer i 2015 i Norge og utlandet. Det er 1,2 prosent mer enn i 2014. Personbiler utgjorde 78 prosent av den totale kjørelengden. I gjennomsnitt bidrar hver personbil med 12 289 kilometer.

I dagens nyhetsbrev fra Statistisk sentralbyrå leser vi blant annet at
– nye biler kjører mest
– dieseldrevne kjøretøy utgjorde 66,7 prosent av totalen
– dieselandelen økte
– antall el-biler øker raskt