Hva gjør Jernbaneverket?

Forebyggere: Torbjørn Grøslandsbråten (t.v.) og Kjell Sævre monterer elektrisk gjerde ved jernbanen i Flå. Et tiltak som har vist seg å fungere i Hallingdal
Forebyggere: Torbjørn Grøslandsbråten (t.v.) og Kjell Sævre monterer elektrisk gjerde ved jernbanen i Flå. Et tiltak som har vist seg å fungere i Hallingdal

Dyrepåkjørsler med tog er en stor utfordring for samfunnet, med store dyrelidelser og ulemper for berørte parter i tillegg til betydelige kostnader. Jernbaneverket tar utfordringen med dyrepåkjørsler på alvor, og har i mange år arbeidet med å søke løsninger for å redusere dyrepåkjørsler. Her kan du lese handlingsplanen.

 

 

 

Lagt til i Rv7