Hol kommune: Elleve trafikkdrepte elger siden nyttår

En elg ble påkjørt og drept momentant ved Hol stasjon natt til fredag. Det er den ellevte drepte på vei eller bane siden nyttår her i Hol kommune, forteller utmarksveileder Torkil B. Dokk.

– Påkjørslene svinger litt fra år til år. Noen år har det vært omtrent det samme, andre år betydelig mindre. Vanskelig å si akkurat hva
som kan være årsaken utover snømengder. Flertallet er påkjørt av toget, og det er det jo vanskelig å påvirke med informasjonskampanjer.

Torkil Bratberg Dokk
Torkil B. Dokk

 

– På vei har vi spesielt et område med en del krysninger som ikke er dekket av nåværende skilting, forteller Torkil B. Dokk som er i kontakt med Statens  vegvesen for å få opp midlertidig forsterket skilting med stor elgfare.