Havhester forgiftes

Sjøfugl får i seg det meste av miljøgiftene gjennom maten, konkluderer forskerne. Men de frikjenner på ingen måte mikroplasten.

Havhest indikator på plastforurensing. Les mer i nyhetsbrev fra NINA.