God idé fra Midtre Gauldal kommune

Det er Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal kommune som har sendt oss ideen. Det vil si dette infoskrivet, som de i dag skal dele ut sammen med viltbåndet når de aksjonerer for å markere viltfaren i trafikken. De skal stoppe mange i biler, og dessuten legge bånd og infoskriv under vinduspussere på parkerte bilder.

Dette er et bra tiltak som vi gjerne deler med andre. Han har også lagt ved inforskrivet som wordfil. slik at det bare er å bytte ut kommunenavn og logo.

Vil du ha dette infoskrivet tilsendt som wordfil?
Ring eller send SMS til Knut Erik Jetlund – tlf 916 83 697
eller send epost til kejet@online.no.