Fysiske tiltak

Dette kartet viser fysiske tiltak i Hallingdal. Tiltakene er etablert i perioden 2010 – 2016 og er hovedårsaken til at viltpåkjørslene i regionen er redusert med 40 prosent på vei og 70 prosent på jernbanen.

Utlegging av saltsteiner er ikke med. Fôringsplassene er angitt, men ikke i bruk. Fôring er forbudt på grunn av den svært smittsomme hjorteviltsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD), på norsk kalt skrantesjuke.

GISLINE