Kampanjen Vilt på ville veier blir enda viktigere

Frykter stor økning av viltpåkjørsler.

Hjortedyrsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) skaper problemer også for trafikksikkerheten. Grunnet smittefare blir det i mange fylker nå forbudt å legge ut fôr og saltsteiner, som har vært effektive tiltak for å holde hjortevilt vekk fra veiene.

Omkring 5 500 hjortevilt blir påkjørt på veiene hvert år i Norge. Nå er frykten stor for at dyrene vil krysse vei enda ofte. Bilistene vil også oftere oppleve at elg slikker salt i veibanen.

Derfor blir kampanjen Vilt på ville veier enda viktigere. Materiellet er fortsatt under utforming. Nye informasjons- og merkebånd produseres og skal være klare for distribusjon når kampanjen dras i gang om noen uker.

Foto: Ole Johs. Brye
Foto: Ole Johs. Brye