Følg DNA-registreringen av ulv!

Rovdata har åpnet et nytt tilbud for publikum som er interessert i overvåkingen av ulv. I vår nye ulveteller kan du følge med på ulvene som vi registrerer med DNA-prøver i overvåkingssesongen. Ulvetelleren oppdateres fortløpende!

Rovdata analyserer årlig hår- og ekskrementprøver fra ulv som samles inn i felt, samt vevsprøver av døde ulver. Prøvene samles inn av feltmannskaper tilknyttet Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Innlandet (HINN). Feltmannskapene tar også imot prøver fra publikum som ønsker å bidra i overvåkingen.

Etter endt analyse hos Rovdata legges alle prøvesvar i Rovbase. Her kan du lese mer om ulvetellingen.