Fakta for sjåførene

Hvordan redusere risikoen?
Hva gjør du om uhellet er ute?

Bakgrunnen for kampanjen Vilt på ville veier

 • Over 5 000 hjortedyr må bøte med livet på norske veier hvert år.
 • Ulike fysiske tiltak som gjerder, skogrydding, utlegging av saltsteiner og fôring fungerer bra, men likevel skjer tusenvis viltpåkjørsler.
 • Nå er risikoen ekstra stor på grunn av store snømengder og forbud av fôring.
 • Det beste bidraget fra sjåførene til færre påkjørsler er redusert fart, årvåkenhet og kunnskap om viltets atferd.
 • Derfor ble kampanjen VILT PÅ VILLE VEIER startet høsten 2015.
 • Les mer om prosjektet og kampanjen på www.viltogtrafikk.no

Ved ulykke

1. Sikre skadestedet

 • Plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadested.
 • Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
 • Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.

2. Ring politiet på 02800 (ved personskade ringer du også 113). Politiet varsler de lokalt viltansvarlige.
3. Bruk merkebåndet og marker påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot veien.
4. Diriger trafikken om nødvendig. Husk refleksvesten!

Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden.

 

Ansvar

 • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
 • Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
 • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
 • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet.

 

Fakta om faren

Over 5 000 elg, hjort og rådyr blir drept i veitrafikken hvert år i Norge. Hvilken art som er mest utsatt, varierer mellom landsdelene. Risikoen for å møte vilt på ville veier er høy hele året.

 • Hjortedyr går ofte flere sammen.
 • Viltet er mer på vandring i skumring og grålysning, og mer på natten enn på dagen.
 • I snørike vintre søker viltet gjerne til lavereliggende områder og til brøytede veier.
 • Det er ekstra stor fare for viltpåkjørsler i kalde perioder og etter større snøfall.
 • I mai – juni støter elgkua bort ettårskalvene. Risikoen er stor for at kalvene kommer ut på veien! Hos rådyr søker ungbukkene ut på egenhånd, med fare for å bli påkjørt. Vær oppmerksom på hjorten krysser vei for å komme til grønnbeiter.
 • På sensommeren og høsten er det bærplukkere og jegere i skogen. Da er det også brunsttid.
 • Altså mange grunner til at viltet er mer i bevegelse.

 

Dyret kommer alltid brått på

 • Varselskiltet varsler en reell fare. Det at du ikke har møtt vilt på ville veier på lang tid, gir ingen trygghet, men heller økt sannsynlighet for at det er din tur.
 • Å holde fartsgrensa kan faktisk være for høy fart. Senker du farten fra 80 til 70 km/t, reduserer du risikoen med 50 prosent.
 • Om vinteren oppsøker dyrene brøytede veier. Vær forberedt på at dyret kan begynne å løpe foran bilen, spesielt ved høye brøytekanter. Senk farten og ikke stress.
 • Sveip med blikket slik at du får med deg spor i snøen, eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne.
 • Kommer ett dyr, kommer ofte flere. Brems og vær oppmerksom.
 • Ha alltid ren og klar frontrute, rene lykter og riktig justerte lys.
 • Forsøk å varsle andre biler dersom du observerer dyr i eller langs veien.

 

Ivareta sikkerheten til fallviltmannskapene

 • De gjør en stor frivillig innsats med å avlive og fjerne skadde dyr.
 • Vis hensyn og kjør sakte forbi