Få morløse kalver etter jakta

Unge elger på et jorde. Foto: Kari Sivertsen/Norsk institutt for naturforskning
Unge elger på et jorde. Foto: Kari Sivertsen/Norsk institutt for naturforskning

Det er få elg- og hjortekalver som går alene uten mor etter at jakta er avsluttet.

Ny forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at jegerne er flinke til å skyte voksne dyr og ikke etterlate noen morløse kalver. Noen regionale forskjeller gjør det likevel viktig å opprettholde fokus på gode jaktholdninger.