Hvordan redusere viltulykkene?

Annonse 18.01.2016

Informasjonskampanjen «Vilt på ville veier» er snart inne i sin tredje periode.

Informasjonskampanjen «Vilt på ville veier» ble lansert høsten 2015 i Flå i Hallingdal – i regi av prosjektet «Vilt og trafikk», som har vært i drift siden 2010. Nå går kampanjen inne i sin tredje periode og har spredd seg til et hundretalls kommuner – takket være nasjonale samarbeidspartnere og lokale kampanjekontakter.

Målsettingen er færre viltpåkjørsler, bedre varsling om uhellet er ute og bedre sikkerhet også for fallviltmannskapene som rydder opp i veibanen eller er på søk etter skadde dyr.

Her kan du lese og se NRKs innslag om lanseringen og se vår egen lanseringsvideo. Du finner flere videoer på toppen av denne ettsiden.