Elgen i Norge og Sverige er mindre hissig enn den amerikanske

Skandinavias lange jakttradisjoner har gjort at elgen her til lands har et mildere sinnelag enn sine artsfrender i Nord-Amerika.

Skandinavias lange jakttradisjoner har gjort at elgen her til lands har et mildere sinnelag enn sine artsfrender i Nord-Amerika.

Forsker Christer Moe Rolandsen hos Norsk institutt for naturforskning har vært feltansvarlig for flere forskningsprosjekter på elg. I en artikkel på  forskning.no refererer han til en svensk studie som påviser at elgen i Norge og Sverige er mindre hissig mot både ulv og mennesker enn amerikansk elg.