Drept hjortevilt på vei og jernbane i jaktåret 2014/2015

I overkant av 6 000 hjortevilt ble drept av bil og tog i jaktåret 2014/15.
Det er fem prosent flere enn i foregående jaktår.
                                                                                   Les mer: Statistisk sentralbyrå