De nye fjellvettreglene

– Dette er et stort steg i riktig retning innen forebyggende fjellsikkerhetsarbeid, sier Rune Engeset i NVE (bildet).

De nye fjellvettreglene finner du på varsom.no.