D-vitamin gjør villsauen mer fruktbar

Kanskje vitaminet også kan hjelpe mennesker med å få barn.

Sauer med mye D-vitamin i kroppen får i hvert fall flere unger året etter, fant britiske forskere som har fulgt villsau i sitt naturlige miljø på en øy utenfor Skottland.

D-vitaminet får både dyr og mennesker fra blant annet sollys. Men sola er langt fra hele forklaringen, viste det seg i denne studien. Les mer i nyhetsbrev på forskning.no