Hva gjør Jernbaneverket?

Dyrepåkjørsler med tog er en stor utfordring for samfunnet, med store dyrelidelser og ulemper for berørte parter i tillegg til betydelige kostnader. Jernbaneverket tar utfordringen med dyrepåkjørsler på alvor, og har i mange år arbeidet med å søke løsninger for å redusere dyrepåkjørsler. Her kan du lese handlingsplanen.      

18. desember 2015
Read More >>