Hedmarkingene aksjonerer

Det siste året har det vært 1 600 viltpåkjørsler i Hedmark. I Elverum kommune alene 120 påkjørsler – altså i snitt en hver tredje dag, Mange står på for å redusere antallet, forteller Arne Magnus Hekne. Han er miljørådgiver i fylkeskommunen og leder for Vilt og trafikk i Hedmark.

24. november 2017
Read More >>

Viltpåkjørslene øker

15. november 2017

  Dramatisk økning i antall viltpåkjørsler i Norge. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I jaktåret 2016 – 2017 ble til sammen 6 648 elg, hjort, villrein og rådyr drept av motorkjøretøy. Det er 977 flere enn året før. Rådyr står for den desidert største økningen – fra 4 191 til 4 934. På jernbanen gikk det med til sammen 671 hjortevilt.

Read More >>