Vilt og trafikk Telemark

2. juli 2018

Det arbeides godt med forebygging av viltpåkjørsler i Telemark, forteller avisa Varden i en reportasje. Arne Sørdalen og Torstein Dahl i henholdsvis Kragerø og Bamble viltnemnd har 25 års erfaring med å ta hånd om trafikkskadde dyr og har sett mye lidelse. I de to kommunene er det til sammen omkring 150 påkjørsler hvert år på både E18 og sterkt trafikkerte sideveier. Nå pågår det dessuten anleggsarbeid på E18, og de…

Read More >>