Bill. mrk.: Forsker søker grunneier

NINA søker grunneiere til nytt forskningsprosjekt om bærekraftig bruk og gjengroing av jordbrukslandskap.