Fysiske tiltak

30. november 2016

Dette kartet viser fysiske tiltak i Hallingdal. Tiltakene er etablert i perioden 2010 – 2016 og er hovedårsaken til at viltpåkjørslene i regionen er redusert med 40 prosent på vei og 70 prosent på jernbanen.

Read More >>

Kampanjen Vilt på ville veier blir enda viktigere

3. oktober 2016

Frykter stor økning av viltpåkjørsler. Hjortedyrsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) skaper problemer også for trafikksikkerheten. Grunnet smittefare blir det i mange fylker nå forbudt å legge ut fôr og saltsteiner, som har vært effektive tiltak for å holde hjortevilt vekk fra veiene.

Read More >>

Kampanjen Vilt på ville veier videreføres

14. september 2016

Den første perioden i kampanjen Vilt på ville veier ble gjennomført fra 12. november 2015 til 31. mars 2016 – hovedsakelig i Hallingdal. Nå er vi inne i kampanjens andre perioden som gjennomføres fram til mars utgangen av mars 2017 med spredning til store deler av landet – med Norges Lastebileier-Forbund som hovedsamarbeidspartner og med finansiering fra If Skadeforsikring.

Read More >>

I fjor kjørte vi 44300000000 kilometer

22. april 2016

Norske kjøretøy tilbakela 44,3 milliarder kilometer i 2015 i Norge og utlandet. Det er 1,2 prosent mer enn i 2014. Personbiler utgjorde 78 prosent av den totale kjørelengden. I gjennomsnitt bidrar hver personbil med 12 289 kilometer.

Read More >>