400 biler stoppet i viltaksjon

Av: Arne Magnus Hekne
        Viltansvarlig i Hedmark fylkeskommune

Vilt og trafikk i Hedmark, i samarbeid med lokalt politi, brannvesen, bergingsselskap og Statens vegvesen arrangerte 16. februar en ny viltaksjon. Aksjonen ble brått aktualisert da det kom melding om en påkjørsel av rådyr noen få kilometer unna aksjonsstedet.

Det viste seg at rådyret som var påkjørt, lå dødt på stedet hvor ulykken hadde skjedd. Den uheldige bilisten slapp fra ulykken uten skader. Han hadde også gjort alt som man skal gjøre ved viltulykker: Blant annet merket ulykkesstedet med gult viltbånd, kjørt frem til nærmeste avkjørsel slik at ikke annen trafikk ble hindret og ventet til fallviltmannskapet kom til stedet. Det var skader på bilen, og bileier vil motta en bekreftelse på at bilen hadde vært involvert i ulykken, som kan brukes som dokumentasjon mot forsikringsselskapet.

Mange påkjørsler
Nord i Østerdalen i Hedmark har det i løpet av vinteren 2016/2017 vært veldig mange viltpåkjørsler. Årsaken skyldes unormalt mye snø fra tidlig på vinteren og at viltet dermed har trukket ned fra dalsidene og til dalbunnen hvor både Riksveg 3 og jernbanen befinner seg.

Vilt og trafikk i Hedmark har de siste månedene gjennomført ulike tiltak for å spre informasjon om faren for viltulykker. Aksjonen i Nord-Østerdal er den andre av denne typen tiltak og gjennomføres etter modell fra vilt og trafikk i Hallingdal sin aksjon i Flå i 2015. Sterke virkemidler blir tatt i bruk med ihjelkjørt elg på panseret av en bil som har vært i viltulykke.

Nødvendig tiltak: Hedmark er hardt rammet av viltpåkjørsler. Slike aksjonsdager er viktige for at bilistene skal forstå alvoret. (Foto: Arne Magnus Hekne)
Nødvendig tiltak: Hedmark er hardt rammet av viltpåkjørsler. Slike aksjonsdager er viktige for at bilistene skal forstå alvoret. (Foto: Arne Magnus Hekne)

Viltbåndet i fokus
Under aksjonen i Alvdal ble det stoppet i overkant av 400 biler, som ble informert om faren for viltpåkjørsler og fikk udelt gult viltbånd. I tillegg er viltbånd lagt ut på bensinstasjoner og bilutsalgssteder slik at det er tilgjengelig for øvrige bilister.