• Vilt og trafikk Telemark

Vilt og trafikk Telemark

Det arbeides godt med forebygging av viltpåkjørsler i Telemark, forteller avisa Varden i en reportasje. Arne Sørdalen og Torstein Dahl i henholdsvis Kragerø og Bamble viltnemnd har 25 års erfaring med å ta hånd om trafikkskadde dyr og har sett mye lidelse. I de to kommunene er det til sammen omkring 150 påkjørsler hvert år på både E18 og sterkt trafikkerte sideveier. Nå pågår det dessuten anleggsarbeid på E18, og de…

Les mer >>

Her kan du bestille viltbånd hos Vilt og trafikk Hallingdal

Vilt og trafikk har sendt ut ca 160 000 viltbånd til et hundretall k0mmuner. Takk til alle dere som allerede har bestilt og er i gang med å dele ut! Prosjektet Vilt og trafikk har fortsatt 60 000 bånd igjen av dette opplaget – som vi selvsagt også håper å få sendt ut – iallfall når høsten kommer. Du finner skjema for direkte bestilling her:

Les mer >>

Gode hjelpere på Oppdal

På Oppdal har de et stort og aktivt hundemiljø. Nå har de også delt ut viltbånd. Jannike Grøtte Warberg , har sendt oss bilder og forteller at aktiviteten består av alt fra lydighet, spor, kadaversøk, utstilling og gjeting. Ikke minst viktig er sentrumsvandringen hver mandag klokka 18. Og de har mange trivelig dager all slags vær. De har også hatt oppdrag etter viltpåkjørsler.

Les mer >>

God idé fra Midtre Gauldal kommune

Det er Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal kommune som har sendt oss ideen. Det vil si dette infoskrivet, som de i dag skal dele ut sammen med viltbåndet når de aksjonerer for å markere viltfaren i trafikken. De skal stoppe mange i biler, og dessuten legge bånd og infoskriv under vinduspussere på parkerte bilder.

Les mer >>

Brutalt på riksveg 7

Tirsdag kveld måtte ei elgku bøte med livet etter å ha blitt påkjørt av en utenlandsk trailer på riksveg 7 i Hallingdal. Ulykken skjedde cirka 6 kilometer sør for Flå sentrum. Torbjørn Grøslandsbråten i fallviltgruppa, som rykket ut, forteller at dette var den fjerde elgpåkjørselen i løpet av få dager i Flå kommune. To av dyrene ble ikke funnet etter grundige søk, og alt tyder på at de kom godt fra sammenstøtet. Små…

Les mer >>

Følg DNA-registreringen av ulv!

Rovdata har åpnet et nytt tilbud for publikum som er interessert i overvåkingen av ulv. I vår nye ulveteller kan du følge med på ulvene som vi registrerer med DNA-prøver i overvåkingssesongen. Ulvetelleren oppdateres fortløpende!

Les mer >>

Sikkerhetskurs for fallviltmannskap i Hallingdal

Kurset ble gjennomført på Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål kommune i september med Arvid Løver fra Statens vegvesen som hovedforeleser. Han tok for seg arbeidsvarsling tilpasset fallviltmannskapenes oppgaver. Etaten stiller nå krav om kurs i arbeidsvarsling for alle som arbeider på veg – det vil også si fallvilt- / ettersøksmannskap.

Les mer >>